Rheumocam för Häst Nöt Svin

Rheumocam Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml används till nötkreatur, svin och häst

Rheumocam innehåller meloxicam som är ett NSAID. Rheumocam lindrar inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hästar.

För nötkreatur används Rheumocam bland annat vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom

För svin används Rheumocam vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

Som understödjande terapi vid behandling av puerperal septikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

 

Rheumocam är ett generika till Metacam. Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel samt med samma mängd aktiv substans.

Rehumocam har ett mer fördelaktigt pris  än Metacam

 

Klicka här för att läsa om Rheumocam 20mg/ml på fass.se »