L-Mesitran

L-Mesitran® är en medicinsk honung med stark osmotisk effekt. Den osmotiska effekten förhindrar bakteriell tillväxt. När salvan/gel appliceras på ett sår drar den till sig sårvätska från den omgivande vävnaden. Genom detta skapas en fuktig sårläkningsmiljö. Den fuktiga miljön stimulerar sårläkningsprocessen, underlättar upplösningen av död vävnad och stimulerar tillväxten av nya celler.

L-Mesitran® kan användas på alla typer av sår och hudskador hos djur inklusive infekterade sår. Det har visat sig att L-Mesitran® varit speciellt lämplig att använda på hästar med karledsproblem ”mugg”.

Här hittar du veterinär Kerstin Bergvalls behandlingsprogram vid karledsbekymmer

Anvisningar vid karledsbekymmer  »

L-Mesitran är även registrerad som medicinteknisk produkt för användning på människa.

L-Mesitran® kommer som Salva och Soft Gel.

Karenstider före start/utställning/tävling:


Häst

Salva: 96 timmar

Soft Gel: 0 timmar

Hund

Salva och Soft Gel: 14 dygn

L-Mesitran® hittar du hos välsorterade veterinärkliniker